Rüyada Virane Görmek


Rüyada Virane ,yıkık dökük, metruk bir harabe vaaz ve nasihate, yıllara ve sayılı günlere, yurdundan ayrılmış kimselerle bir araya gelmeye işaret eder.

  • Tehlikeli ve harap bir yerde, yoksul olduğunu görmek vefat etmeye işaret eder.
  • Harabelerin onarılması ve restorasyonu iyilikle emredip kötülükten sakınmaya
  • Bir kimsenin rüyasında virane bir yer görmesi; o kişi gurbetten bir haber alacağına, uzakta bulunan bir yakınına kavuşacağına ve nasihate muhtaç olduğuna yorumlanır.