Rüyada Üzüm Görmek


Rüyada üzüm görülmesi gerçekten rüyaların en iyisidir. Rüyada üzüm görülmesi; mala, kısmete ve rızka işarettir. Bir kimse­nin rüyasında üzüm salkımları görmesi; o kişinin kısmetinin açıklığına, rızkının bolluğuna dünya ve âhiret işlerinin de yolunda gittiğine yorumlanır.

 • Rüyada üzüm görülmesi rengine ve cinsine göre de tabiri yapılır. Bir kimsenin rüyasında siyah üzüm görmesi; o kişinin saadet ve sağlığına, bir kimsenin rüyasında beyaz üzüm görmesi; o kimsenin mutlu ve huzurlu bir aile hayatının olduğuna delalet eder.
 • Bir kimsenin rüyasında mevsimi dışında üzüm görmesi; o kimsenin bir sıkıntıya maruz kalacağına, kişinin rüyasında bir bağdan kendi eliyle üzüm topladığını görmesi; o kimsenin hayatı boyunca bütün arzu ve isteklerinin yerine geleceğine işaret eder.
 • Borçlu bir kimsenin rüyasında üzüm sıkıp suyunu çıkardığını görmesi; o kimsenin borçlarını ödeme imkânı elde edeceğine, eğer hastası varsa şifa bulacağına, kişinin rüyasında üzüm suyu içtiğini görmesi; o kimsenin ömrünün uzun olacağına yorumlanır.

Danyal (a.s.)’ın yorumuna göre: Rüyada üzüm görülmesi; hayra ve helal mala yorumlanır.

 • Bir kimsenin rüyasında vaktinde üzüm yediğini görmesi; o kimsenin bir kedere maruz kalacağına, kişinin rüyasında vakti dışında üzüm yediğini görmesi; o kimsenin bir hastalığa yakalanacağına, bir kimsenin rüyasında vaktinde beyaz üzüm yediğini görmesi; o kimsenin nimete kavuşacağına ve menfaat elde edeceğine delalet eder.
 • Rüyanızda çavuş üzümü yediğinizi görmeniz; zorlanarak elinize mal geçeceğine, rüyanızda üzüm sıkarak suyunu içtiğinizi görmeniz; zalim bir devlet adamına yardım edeceğinize, rüyanızda bir asmada salkım halinde siyah üzüm görmeniz; eğer vaktinin dışında ise şiddetli yağmur yağacağına, eğer vaktinde ise nimete kavuşacağınıza, rüyanızda rengi nasıl olursa olsun kuru üzüm yediğinizi görmeniz; hayır ve berekete nail olacağınıza işaret eder.

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada üzüm görmenin üç tabiri vardır:

 • 1-Mal ve nimet
 • 2-Menfaat
 • 3-Güzel geçim.

Mevsiminde veya mevsimi dışında siyah ve beyaz üzüm görmenin üç tabiri vardır:

 • 1-İyi evlat
 • 2-Miras ilmi
 • 3-Helal mal.

Üzüm sıkmanın ise üç tabiri vardır:

 • 1-Hayırlı ve bereketli mal
 • 2-Nimette bolluk
 • 3-Kıtlıktan ve beladan güvende olmak. “Bundan sonra da bir yıl gelecek ki halk, yağmura kavuşacak, o yıl bol bol yağmur yağacak.”[209]

 Hz. Danyal (a.s): Kara üzüm yemek; eğer üzüm mevsimiyse sıkıntıya, değilse, korku ve endişeye…

Kırmızı veya beyaz üzüm yemek; eğer üzüm mevsimiyse umduğunuzdan fazla nimete ve dünyevî hayra değilse, mal ve nimete ait hayırlı sözler sarf edeceğinize işarettir.

İbn-i Sîrîn: Beyaz üzüm yemek; üzüm mevsimiyse, zahmetle elde edilen mala…

 • Kırmızı üzüm yemek; üzüm mevsimiyse, az menfaate…
 • Tanesi sert olan her üzüm; zorla elde edilecek mala…
 • Dışı açık renkte olan üzüm; helal mala…
 • Suyu duru olmayan üzüm; haram mala…
 • Kırmızıya çalan üzüm; izzet ve makama…
 • Siyaha çalan üzüm; sıkıntıya…
 • Tadı hoş taze üzüm; makam, izzet ve kazanca işaret eder.

 Cabir: Ağaçtan yapılmış bir sıkacakla üzüm sıkmak; zalim birinin hizmetinde çalışacağınıza…

 • Leğenin içinde üzüm sıkmak; nüfuz sahibi bir kadına hizmet edeceğinize…
 • Kâsede üzüm sıkmak; cimri kişiye hizmet edeceğinize…
 • Sıktığınız üzümleri pekmez yapıp küplere doldurduğunuzu görmek; hüküm sahibi birinden çok miktarda mal elde edeceğinize işarettir.

 Kirmanî: Üzüm sıkıp suyunu çıkarmak; helal kazanç elde edeceğinize…

Üzüm suyu içmek; âlimseniz ilminizin çoğalacağına, tacirseniz malınızın artacağına işarettir.

Devamı olan toplu rızka, dostluk ve muhabbete, Mevsiminde görülen üzüm gelecek ucuzluğa ve bol geçime, mevsimi dışında görülen üzüm, vaktinden önce erişilecek hayra, Yerden bir salkım üzüm almak bir kadın tarafından toplu mala kavuşmaya, Siyah üzüm salkıımı üzüntü ve kedere, Beyaz ve tabii renkteki üzüm sırf hayır ve şifaya, Üzümün beyazı gündüze, siyahı geceye delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Asma Üzüm Şırası.)

Danyal (A.S.)’a göre üzüm hayır ve helal maldır. Mevsiminde siyah üzüm yemek; üzüntü, mevsimi dışında yemek; hastalıktır.

Bazı tabirciler, mevsimi haricinde siyah üzüm yemeyi, her tanesi bir değnek hesabı olmak üzere dayakla yorumlamışlardır. Vaktine beyaz üzüm yemek; hayır, menfaat ve murattır. Vakti dışında beyaz üzüm yemek; şayet rüyada hayra delalet eden bir şey varsa; helal mala işarettir. Kırmızı üzümün tabiri de böyledir.

Kirmani diyor ki: Mevsiminde siyah üzüm görmek; iyidir. Bir rivayete göre vakti dışında siyah üzüm görmek; korku, üzüntü ve hastalıktır. Beyaz üzüm; mevsimi dışında kedere delalet eder.

Ibn-i Sirin demiştir ki: Mevsimi içinde beyaz üzüm görmek; yağmur ve çiğ ile tabir olunur. Vaktinde beyaz üzüm yemek; helal mala işaret eder. Çavuş üzümü, meşakkatle, zahmet çekerek elde edilen maldır. Mevsiminde kırmızı üzüm yemek; küçük bir menfaate delalet eder.

Cabir’ül Mağribi şöyle diyor: Ağaçtan imal edilmiş bir cendereyle üzüm sıktığını gören, zalim bir hükümdara hizmet eder.

 • Toprak veya tuğladan ma’mul cenderede üzüm sıktığını gören, adil ve dindar bir devlet başkanına yakın olur.
 • Toprak kapta üzüm sıkan, bir kadınla münasebet kurar.
 • Üzüm sıkıp küp, şişe vb. bir yere koyduğunu gören; devletten, ailesiyle beraber üzüm sıktığını gören; ya hükumetten yahutta çok kıymetli bir zattan fayda sağlar.