Rüyada Şükretmek Görmek


Rüyada Allah’a şükretmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya, güce, mal ve nimete, bolluk ve sevince, sevap ve ecir kazanmaya yorumlanır.

Allah’a şükrettiğini görmek günahkâr için tövbeye, inançsız için iman etmeye, münafık için ihlâsa, müslümansa şeref ve rütbeye yahut şöhretli bir kimseyle arkadaşlık etmeye işarettir.

Bazı tabirciler de, Allah (C.C.)a şükrettiğini gören kimse, münafıksa, ihlâslı, Müslüman’sa şerefli, rütbeli ve şöhreti bir zatla arkadaşlık eder, dediler.