Rüyada Savaş Görmek


Rüyada bir savaş meydanı ve savaş görmek, yakın­larınızla aranızın açılacağına ve kavga edeceğinize yorumlanır. Savaşı kazandığınızı görmek, hayra işarettir.

Rüyada görülen savaş, şiddet ve fitneye işa­rettir. Bazı kere de, rüyada savaş görmek, akrabalar ara­sında, yakınlarınız arasında çıkacak kavgaya işaretle tabir olunur. Rüya da savaşı kazandığını görmek, iyiye ve hayra yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada devletler arasında savaş olduğunu görmesi, fitneye veyahut kolera, veba gibi bulaşıcı hasta­lıkların meydana çıkmasına işarettir denilmiştir.

Rüyada devlet başkanı ile halkı (tebaası) arasında savaş ol­duğunu görmek, bolluk, bereket ve ucuzluğa işarettir de­nilmiştir. Halk arasında birbiriyle savaşıldığım görmek, aralarında iyi bir geçime işarettir (yani rüya tersine yorum­lanır demektir) denilmiştir.

Bir bölgeye asker geldiğini veya asker girdiğini görmek, o bölgeye çok yağmur yağacağına işarettir denilmiştir.

Rüyada görülen savaş, şiddet, pahalılık, ızdırap, üzüntü, fitne çıkmasına yahut vebaya işârettir.

Bazen rüyada harp görmek, fayda ve zafere işârettir.

Savaşta olduklarını ve savaş meydanında rüzgar eserek toz kaldırdığını görmek, iyiye yorulmaz.

İki bölük askerin birbirleri ile savaştıklarını görmek, üstün gelenin yenileceğine yorulur.

İki tarafın savaş sırasında birbirlerine karıştıklarını görmeniz, herkese hayır geleceğine yorumlanır.

Rüyada düşmanla savaşmak, dinine hizmet etmeye, anne babasına yardım etmeye, eşi hakkında da kıskançlığa işâret eder.

İnsanın kendisini bir savaşta dinsizler tarafında olduğunu görmesi, İslamiyet’ten uzak bir hayat yaşıyor olabileceğine, yahut dinin bazı emirlerine karşı geldiğine, yahut itaat etmesi gerekene karşı itaatsizlik ettiğine yorumlanır.