Rüyada Rüya Meleği Görmek


Rüya meleğinin gösterdiği rüyalar ve Müjde rüyaları gösteren melek hakkında!

Yüce Allah (c.c.), rüyaları kuluna göstermek için özel bir melek yaratmıştır. Bu melek, “Levh-i Mahfuz” da bulunur. Bu meleğin adına “Rüya Meleği” denir. Bu melek, Yüce Allah’ın emir ve izni doğrultusunda, dünya ve ahiretle ilgili müjdeli haberleri, rüya olarak ilgili kişilere ulaştırır.

Bu müjdeli rüyalar kendisine ulaştıran kimsenin Yüce Allah’a bol bol hamd ve sena etmesi gerekir. Mümkün olduğunca fakir ve  yoksullara sadaka vermesi de yerinde bir hareket olur. Kişi böyle yaptığı takdirde kabuslu rüya görme sıkıntısından da kurtulur. Nitekim Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Şükrederseniz and olsun ki, size karşılığım artıracağım. Nankörlük ederseniz bilin ki azâbım çok çetindir…”