Rüyada Ordu Görmek


 • Rüyada ordu görmek, ALLAH Teala Hazretlerinin askedirir ki, onlar da rahmet ve azab melaikesidir.
 • Asker olup melikin divanından rızık aldığını gören kimse, meşakkatsiz bir şehire vali olur.
 • Askerî kütüğe isminin yazıldığını gören kimse, kendisi için kafi gelecek bir hayra veya ondan aşağı bir hayra nail olur.
 • Ordudan bir asker olduğunu gören kimse hasta ise ölür, hasta değilse üzüntü ve hüsrana düşer.
 • Asker olduğunu veya askere gittiğini görmek, hastalar için ölüme delalet eder.
 • Bazan bu rüya, ümitsiz ve mahzun olmaya, yolculuk için harekete delalet eder.
 • Bu rüya, köleler hakkında onların azad olmaksızın ikram ve hürmet edilmelerine veya azad edilmelerine delalet eder.
 • Toplu halde askerleri görmek, haklının zaferine ve iptal edicilerir. helakına delalet eder. Askerin azlığı kurtuluş ve zafere delildir.
 • Askerin elinde kamçı, ok ve yay görenin güzel olmasına delalel eder.
 • Rüyada Sam, Irak veya Yemen tarafından ordunun geldiğini gör mek ihtilaflı söz söylemeye, bir şeyin bereketini gidermeye delalet eder. Rüyada ordu görmek korkuya delalet eder.
 • Küffarın ordusu topluluk olarak Islam askerinden çok olursa, uyanıklıkta galebe Islamındır.
 • Rüyada yirmi bin asker müjdedir. Yüz asker de böyledir. Harpte bulunan kimse için üç bin, beş bin asker iasık ve kafirleri yenerek onlara galip olmakla müjdedir.

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada ordu görmenin dört tabiri vardır:

 • 1-Çekirge
 • 2-Sel
 • 3-Rüzgâr
 • 4-Husumet
 • 5-Sıkıntı.

 Allame Meclisî: Ordu görmek; helal mal elde edeceğinize işarettir.

Çağdaş Ulema: Ordu; gelecekten endişe etmeye…

 • Orduyu geçit yaparken görmek; yaşamınızda büyük değişiklikler olacağına…
 • Orduya katılmak; yapacağınız bir ticarette başarılı olacağınıza…
 • Orduyu savaşırken görmek; muhtemelen zengin olacağınıza işarettir.
 • Rüyada ordu görmek, ALLAH Teala Hazretlerinin askeridir ki, onlar da rahmet ve azab melaikesidir.
 • Asker olup melikin divanından rızık aldığını gören kimse, meşakkatsiz bir şehire vali olur.
 • Askerî kütüğe isminin yazıldığını gören kimse, kendisi için kafi gelecek bir hayra veya ondan aşağı bir hayra nail olur.
 • Bazan bu rüya, ümitsiz ve mahzun olmaya, yolculuk için harekete delalet eder.
 • Bu rüya, köleler hakkında onların azad olmaksızın ikram ve hürmet edilmelerine veya azad edilmelerine delalet eder.
 • Toplu halde askerleri görmek, haklının zaferine ve iptal edicilerir. helakına delalet eder. Askerin azlığı kurtuluş ve zafere delildir.
 • Askerin elinde kamçı, ok ve yay görenin güzel olmasına delalel eder.
 • Rüyada Şam, Irak veya Yemen tarafından ordunun geldiğini görmek ihtilaflı söz söylemeye, bir şeyin bereketini gidermeye delalet eder. Rüyada ordu görmek korkuya delalet eder.
 • Küffarın ordusu topluluk olarak Islam askerinden çok olursa, uyanıklıkta galebe Islamındır.
 • Rüyada yirmi bin asker müjdedir. Yüz asker de böyledir. Harpte bulunan kimse için üç bin, beş bin asker fasık ve kafirleri yenerek onlara galip olmakla müjdedir.

Rüyada ordu görülmesi kudret ve kuvvete delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir orduda rütbeli veya rütbesiz askerlik görevi yaptığını görmesi; o kimsenin eğer tüccar ise, ticaretinde, memur veya işçi ise, görevinde çok başarılı olacağına delalet eder.

 • ALAH ü Teala’nın gayb ordularına, O’nun rahmet ve azap meleklerine; müminler için ilahi nusrete, kafir ve zalimler için intikama;
 • Askeri kütüğe isminin yazıldığını görmek yeterli derecede rızık ve hayra,
 • Ordunun bir askeri olduğunu görmek üzüntü ve kedere, hasta ise vefat etmeye,
 • Orduda görev ve rütbesi olduğunu görmek ziyade hayır ve iyiliklere,
 • Askere gitmek yahut asker olduğunu görmek hastanın ölümüne,
 • Askerleri toplu halde görmek haklı olanların zafer ve sevincine,
 • Askerlerin az olduğunu görmek kurtuluş ve zafere,
 • Askeri silahlı ve techizatlı olarak görmek kişinin din ve dünya güzelliğine,
 • Yemen, Şam yahut Irak yahut başka bir tarafından ordunun geldiğini görmek bir şeyin bereketeni gidermeye, söz ve işte ihtilafa düşmeye,
 • Düşman ordusunu çok, müslüman ordusunu az olarak görmek, gerçek hayatta müslümanların galip gelmelerine,
 • Sayısı belli olan ordu kesin zafere;
 • Sayıları yüz olan asker, Hakk Teala’nın her yüz senede bir dünyada ihdas ettiği şeye;
 • Yüz, üç ya da beş bin veya yirmi bin asker zafer ve müjdeye,
 • Bin abker görmek Kadir Gecesini bilerek ihya etmeye,
 • Askerlerle birlikte peygamber, elik ya da alim birini görmek zafer ve nusrete,
 • Bir yerleşim alanına ya da bir bölgeye askerlerin topluca girmesi yağmur yağmasına,
 • Düşman askerlerinin bir yere girerek orada çapulculuk yaptığını görmesi, istila edilen yerden çabuk çıkmalarına
 • Düşman ordusunun bir yere düzenli olarak girdiğini ve adaletle idare ettiğini görmek, istilanin bir süre devam etmesine işaret eder.