Rüyada Leğen Görmek


Rüyada leğen izdivaçla yorumlanır. Kadına, rızka, yüceliğe, makam ve rütbeye, dünyalığa ve kişiyi kötülükten alıkoyan eşe delalet eder.

Cafer-i Sadık, rüyada leğen görmeyi es veya sadik bir cariye ile yorumluyor.

Bazılarına göre rüyada leğen görmek evlilikle yorumlanır.

Rüyada leğende ellerini yıkadığını görmek, genç biri ile tanışarak hissi bir ilişki kuracağına delalet eder.

Rüyada leğende ellerini yıkadığını gören evlenir.

Bir başka rivayete göre de rüyada leğen görmenin tabiri tas görmenin tabiri gibidir.

Bir kimse rüyada aynaya bakar gibi leğene baktığını görse, o kimsenin doğacak çocuklarına işarettir.

Bazı tabirciler, leğen kadına veya hizmetçiye işarettir, dediler.

Rüyada görülen leğen, hizmetçidir.

Eğer leğen altından olursa, gücünün yetmeyeceği kadar kendisinden para isteyen güzel bir kadına işarettir.

Kadına düşkün olduğundan dolayı da bu parayı istemeyerek o kadın için harcar.

Leğen camdan olursa, rüya sahibinin evleneceği ve kendisinden pek hoşlanacağı bir kadındır leğen kocasını pislikten temizliğe sevk eden veya evleneceği bir kadındır.

Rüyada leğen satın aldığını gören kimse, bir mal satın alır.

Rüyada görülen leğen, izzet, rütbe, rızık ve maldır.