Rüyada Köpek Görmek


Rüyada köpek görmek ne demektir?

Rüyada Köpek himmetsiz fakat, zalim olmayan bir düşmanla tabir edilir. Dişi köpek, düşüncesiz ve tedbirsiz bir kadındır. Siyah köpek; arap asıllı bir düşmandır. Rüyasında bir köpeğin kendisine havladığını gören, kötü asıllı ve korkak bir düşmandan nefret edeceği kötü bir söz işitir. Köpek tarafından ısırılan, düşmanından zarar görür. Elbisesinin köpeğin salyasıyla ıslandığını gören, düşmanının sözünden dolayı eziyet çeker.

Rüyada köpek görmekle ilgili olarak en çok fikir birliği yapılan dört farklı anlam bulunmaktadır. Bunlardan ilki kötülükle ve düşmanlıkla dolu bir kişiye, ikincisi güzellik algısına hitap etmeyen bir erkeğe, üçüncüsü bilgi seviyesi çok düşük bir erkeğe, dördüncüsü de gözü tok olan bir erkeğe işaret etmektedir. Rüyada görülen köpeğin cinsiyeti ne olursa olsun hem şefkat ve merhamet dolu bir kişiyi hem de tam tersi arzularının ve zevklerinin peşinden giden bir kişiyi de temsil edebilmektedir. Rüyada görülen köpeğin görülme şekline göre yorumlanma stilleri ise şu şekildedir;

Rüyada dişi köpek görmek : Rüyanızdaki köpeğin dişi olduğunu görüyorsanız bu kötü ruhlu ve karakteri bozuk bir kadının etrafınızda olduğuna delalet edilir. Bu kadının size bir kötülüğü dokunacağı söylenir. Bunun dışında daha yaygın olarak daha yakın çevrenizde yer alan düşmanlara işaret edilmektedir.

Rüyada köpeğe üstünlük taslamak : Rüyanızda bir köpeğe karşı olan üstünlüğünüz gerçek hayatta da çevrenizdeki rakiplerinizden ya da sizi düşman gibi gören kişilerden daha üstün olacağınızı ve bu üstünlük durumunun sizi rahatlatacağını ifade etmektedir.

Rüyada köpeğin ısırdığını görmek : Rüyanızdaki sizi bir köpeğin ısırması durumu, iş hayatınızda sizi kendine rakip gören ve sizden hoşlanmayan kişilerin olduğunu; bu kişilerinde sizin ayağınızı kaydırmak için rekabet adı altında her şeyi yapabilmeyi göze aldıklarını ifade eder. Rüyanız esnasında bu köpeğin ısırığından sonraki hissettiğiniz acı ne kadar çoksa, gerçek hayatta da bu insanın yaptıklarından dolayı bir o kadar sıkıntı çekeceğinize rivayet edilmektedir. Sadece düşman olarak değil, sizin dostunuz olarak bildiğiniz kişilerinde içten içe size haset beslediğinin söylemi vardır. Hatta bu iyi bildiğiniz insanların size bir süre sonra can yakıcı şeyler yapabileceğini ve sizi üzebileceğini görmeniz açısından görülmüş bir rüya olarak da yorumlanabilmektedir.

Rüyada köpek beslemek : Eğer evinde köpek beslediğini gören rüya sahibi erkekse o rüya sayesinde evini koruduğuna, varsa eşini ve eşyalarını koruduğuna işaret edilir. Rüya sahibi kadın ise tam ters anlamlarda kişinin hasta olmasına ve hastalığının artmasına, evinden bir kaç eşyanın çıkmasına ve zarara uğratılmasına işarettir. Evde beslenen köpeklerin cinsiyetleri dişi olarak görülüyor ve doğum yaptıkları da görülüyorsa kişinin kendisine ve evine yapılacak zararlar ve hileli durumlar rivayet edilmektedir.

Rüyada köpek havlaması : Rüyanızda gördüğünüz köpek size havlıyor ancak ısırmıyorsa bunun anlamı etrafınızdaki kötü kimselerden kötü laflar duyacağınızdır. Size uzaktan fiziksel zarar vermeyecek şekilde sadece canınızı sıkacak cümleler sarf edecektir.

Köpeğin eve tuvaletini yapması : Rüyada bir evde köpek varsa ve o köpek evdeki yatağa, bazı eşyalara ya da tabağa tuvaletini yapıyorsa; kişinin hayatında biri varsa onun tarafından aldatıldığına işaret edilir.

Rüyada anne olmuş köpek görmek : Rüyanızda bir köpeğin yavruları olduğunu ve o yavruları emzirdiğini görüyorsanız, bu durum hayra yorumlanacak bir durumdur. Eğer ki rüyayı gören kişinin çocukları varsa, bu rüyayı görmesi kendi çocuklarından kendisine gelecek hayırlı bir işe işaret edilmektedir. Ancak evli değilse ve çocuğu yoksa da evleneceği kişinin çok hayırlı bir kişi olacağı söylenmektedir.

Rüyada köpeklerin kavga ettiğini görmek : Rüyada iki köpeğin birbiriyle kavga ettiğini görmek, size düşmanlık besleyen hasımlarınızdan kurtulmak adına iki farklı düşmanınızı sizinle alakalı bir konuda birbirine düşüreceğiniz ve bu konuda gayet başarılı olacağınız rivayet edilmektedir.

Rüyada bir köpeğin size dost olduğunu görmek : Rüyanızda herhangi bir köpeğin size dostane yaklaşımlarda bulunduğunu görmek, size kendini sevdirmeye çalıştığını halini görmek ya da sizin elinizi yaladığını görmek size düşmanca tavır sergileyen kişilerin artık bu hal ve hareketlerinden vazgeçeceklerine işarettir. Artık bu davranışları bırakan hasımlarınız sizinle bir orta yol bulmak için anlaşmaya çalışacaklardır.

Kirmani diyor ki: Bir köpeği, başka bir köpeğin üzerine saldığını gören, düşmanını defetmek için, başka düşmanını ona musallat eder. Köpeğe ekmek verdiğini görenin, rızkı bol olur. Uyumakta olan bir köpeği başının altına yastık gibi koyan, ehemmiyetsiz ve zararsız bir düşmana itimat eder. Köpek sütü, korku, endişe ve düşmanla tartışmaktır. Köpeğin kendinden kaçtığını görenin düşmanı kaçar.

Ismail El Eş’as demiştir ki: Av köpeğiyle avlandığını gören, düşman olduğu iddia dilen bir alimden menfaat görür. Av köpeğinin eti, mirasla tabir olunur. Av köpeğini kovduğunu gören, fayda sağlanacak bir düşmanı yanından uzaklaştırır.

Ebu Said’ül Vaaz şöyle diyor: Köpek görmek; iki surette tabir olunur. Bunlar: Sahip olunan köle ve galip gelinen düşmandır. Muzır köpek; rüya sahibine zarar verecek düşmandır.

 • Dişi köpek; alçak kadına…
 • Köpek leşi; hastalığa…
 • Bir köpeğin size havladığını görmek; düşmandan çirkin bir söz işiteceğinize…
 • Bir köpeğin sizi ısırdığını görmek; düşmandan size bir zarar geleceğine…
 • Elbisenize bir köpek salyasının bulaştığını görmek; düşmanınızın verdiği zararlardan bıkıp usanacağınıza…
 • Elbisenizin bir köpek tarafından parçalandığını görmek; malınızın azalacağına…
 • Bir köpeğe ekmek verdiğinizi görmek; rızkınızın bollaşacağına…
 • Bir köpeğin size yaslandığını görmek; alçak bir düşmana itimat edeceğinize…
 • Köpek sütü içtiğinizi görmek; büyük bir korku yaşayacağınıza ve düşmanınızla husumet içinde olacağınıza…
 • Bir köpeğin sizden kaçtığını görmek; düşmanınızın sizden çekineceğine veya uzaklaşacağına…
 • Evinize dişi bir köpeğin geldiğini görmek; alçak bir kadınla evleneceğinize…
 • Bir köpeğin elbisenizden asıldığını görmek; sıkıntı yaşayacağınıza işarettir.