Rüyada Hamile Görmek


Rüyada hamile olduğunu gören kadının, malının artmasına, övülmeye,izzet ve şerefe nail olmaya işaret eder.Erkeğin, kendisini hamile olduğunu görmesi, insanlardan gizlediği ve ortaya çıkmasından korkulan ağır bir üzüntü ve kedere işaret eder.hamilelik, gerek erkek gerek dişi olsun, rüyayı gören kimse için dünyaca olan fazlalığa işaret eder.

 • Rüyada hamile kadını görmek, üzüntü ve kedere ve gizli işlere işaret eder.Erkeklerin gebeliği, alim için ilminin fazlalığına, meslek sahibi için hiç kimsenin yapamayacağı bir şeyi yapmasına işaret eder.
 • Bazen de erkeğin hamileliği, onun üzüntü ve kedere düşmesine işaret eder. Bazen de hamilelik, aşk ve muhabbete işaret eder.Bazen de rüya, erkekle kadın arasını bir yerde birleştiren kimseye yahuthastalığa ya da evine hırsız girmesine veya çaldığı bir şeyi sahibinden gizlemesine işaret eder.Rüyada erkeğin gebeliği, kendisini iple helak etmesine işarettir.
 • Bazen, o kimsenin yanında yabancı ölülerden sevdiği bir kimse defnedilir. Bazen de,mümkün olmayan şeylere yardım etmekle yalancı olur. Bazen, bozuk iman ve itikadını gizler.
 • Bekar kızın kendisini hamile olarak görmesi, kendisi yüzünden ailesine gelecek uğursuzluk ve şiddete işaret eder.
 • Bazen de o kızın bulunduğu yerde hırsız ve yangın gibi meydana gelecek kötülüğe işaret eder.
 • Bazen de o kıza cin dokunmasına veyahut kendisine münasip ve layık olmayan birisine nikahlanmasına ya da uzun müddet evde kalmasına işaret eder.
 • Kısır kadının veya hayvanların erkeğinin gebeliği, senenin kıtlığına, hayrın azlığına, hırsızlar tarafından gelecek fitneye şerrin çok olmasına işaret eder.
 • Kısır kadının yahut erkek hayvanlardan birisinin bir hayvan doğurmasını görmesi, şer ve şiddetin gitmesine ve bir korku ve üzüntünün meydana çıkmasına işaret eder.
 • Bir kimse kendi hanımının hamile olduğunu görse dünya metasından bir şey arzu etmesine işaret eder.Kendisinin hamile olduğunu gören kimsenin mal ve dünyasındaki ziyadeliğe işaret eder.Gebelik, gerek kadın gerekse erkek için her halde iyidir.
 • Dul kadın ve genç kızın kendilerini hamilegörmeleri, evlenmelerine işaret eder.

Allame Meclisî: Hamile görmek; bahtınızın ve işinizin açılacağına işarettir.

 • (Kadınlar için) hamile olduğunuzu görmek; iyi bir haber alacağınıza…
 • (Bakire kızlar için) hamile olduğunuzu görmek; öncü bir şahsiyet olacağınıza işarettir.

 İbn-i Sîrîn: Hamile kadınlar gibi karnınızın büyüdüğünü görmek; dünya malı ve nimete işarettir. Karın ne kadar büyük olursa, nimet de bir o kadar fazlalaşır.

Kirmanî: Henüz baliğ olmayan çocuğunuzu rüyada hamile olarak görmek; erkek bir çocuğa hamile ise, babasının eline mal ve nimet geçeceğine işarettir.

Aynı rüyayı bir kız çocuğu görürse; annesinin eline mal ve nimet geçeceğine işarettir.

Çağdaş Ulema: Hamile olmak; bir arzunuzun gerçekleşeceğine işarettir.

 • Başkalarını hamile görmek; ticarette şansınızın iyi olacağına işarettir.
 • Bir kadının rüyasında kendisinin hamile olduğunu görmesi; o kadının mala veya paraya kavuşacağına, bir erkeğin rüyasında kendisini gebe kalmış görmesi; o erkeğin büyük bir üzüntüye maruz kalacağına işaret eder.

Ebu Saîd el-Vâiz’in yorumuna göre: Kadın olsun erkek olsun bir kimsenin rüyasında kendisinin hamile olduğunu görmesi; o kişinin karnının büyüklüğü nispetinde mala veya dünya nimetlerine nail olacağına yorumlanır.

Kirmânî’nin yorumuna göre: Rüyasında gebe olduğunu gören kimsenin malının artacağına, rüyada hayvanlardan birinin gebe olduğunun görülmesi ise hayır ve menfaatle tabir olunur.

 • Kadın yahut erkeğin kendini gebe olmuş görmesi hayır ve iyiliğe; ilim ve malda ziyadeliğe,
 • Yaşlı kadının gebeliği kıtlıktan so a bolluğa,
 • Genç kızın ve dul kadının kendilerini gebe görmeleri evlenmelerine, Kısır kadının ve erkek hayvanların gebeliği o yyılın kurak geçmesine,
 • Gebe kadın görmek gizli işlere, üzüntü ve kedere delalet eder.

 Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: Bir kadının kendini gebe görmesi; maldır. Aynı rüyayı erkek görürse, hüzün ve kederle yorumlanır.

Bazı tabircilere göre, ister erkek, ister kadın olsun karnın büyüklüğü nispetinde mal ve ni’mete delalet eder.

 • Henüz büluğ çağına girmemiş bir erkek çocuğun kendini gebe görmesi babası ile, böyle küçük bir kızın aynı rüyayı görmesi annesi ile tabir olunur.
  Kirmani şöyle diyor: Rüyasında gebe olduğunu görenin; malı artar.
 • Zevcesinin hamile olduğunu görenin; dünya ile alakalı bir talebi olur.
 • Bu rüya; gerek erkek, gerek kadın için iyidir.
 • Bir hayvanın hamile olduğunu görmek; hayır ve menfaattir.