Rüyada Gümüş Para Görmek


Rüyada  gümüş para, yanında gebe kadın olan kimse için çocuğa işaret eder. Bazen gümüş para, zikir ve tesbihe, bazen de ızdırab veren dövmeye işaret eder.Gümüş para söze işaret eder. Eğer gümüş safi ve temiz olursa, o paralar ilim ve güzel sözdür yahut ihtiyacı gidermek yahut namazdır. Gümüş paraların sayışı iyi amellerin sayısıdır. Gümüş paraların genişliği, dünyanın genişliğidir.

 • Bir kimse gümüş paraların bazısına bağlı olduğunu görse, o paralar o kimsenin kazanacağı mesleğidir. Bir kimsenin rüyada kendisini bir insandan şu kadar gümüş para alacağı olduğunu görmesi, onun için o insan üzerinde hak ve sevaba ve yapması lazım olan şahitliğe işaret eder.
 • Gümüş ve altın paralann sesleri güzel söze işaret eder. Üzerinde nakış olmayan sade gümüş paralar kendisine takva olan söze tabir edilir. Kesilmiş gümüş paralar devamlı bir düşmanlıktır.Rüyada gümüş paraları aldığını görmek, vermeyi görmekten hayırlıdır.
 • Halis ve temiz gümüş, rüya sahibinin dininin temizliğine ve herkes için onun iyi muamelesine işaret eder. Rüyada gümüş paralardan saçılan ses, güzel ve hoş sözdür.Gümüş parayı altın parçası olarak görmek, malın gitmesine işaret eder. Gümüş paraların bulunması kazanç, fayda ve sevinçtir.
 • Ayarı düşük gümüş, hıyanet, yalan ve haram mal ile geçim ve büyük günah işlemektir. Bir kimse bir gümüş parasının zayi olduğunu yahut çalındığını görse, o kimseçocuğu hakkında şikayet eder. Yahut çocuğu tarafından, kötü gördüğü ve hoşlanmadığı bir şey kendisine erişir. Bir daha gelmemek üzere gümüş paraların kendisinden çıktığını gören kimsenin çocuğu yahut çocuğundan başka bir yakını ölür.
 • Bir kimse rüyada gümüş parayı çalıp onu sadaka verdiğim görse, duymadığı bir sözü nakleder. Görülen gümüş paralar kötülüğe delildir, üzerinde damga vurulan her şey vedüşük ayarlı gümüş para kötü sözdür. Eğer gümüş paralar sahte olursa, söz ve fiilde kin, hile, ayrılık ve amelde riyaya işaret eder. Gümüş paralar hapse, dövmeye ve alış verişe de işaret eder
 • Gümüş paralar, korkudan emin olmaya ve rızkın genişliğine işaret eder. Gümüş paralar altın ile karışık olduğu halde, duanın kabul edilmesine, ihtiyaçların görülmesine ve hastalığın şifa bulmasına işaret eder. Gümüş paraların karışığı, alçak ve çirkin bir söz, yahut hayırsız bir hizmetkardır.
 • Bazen de gümüş para, zorla ihtiyacı gidermeye tabir edilir.

Bir kimsenin rüyasında gümüş para görmesi; o kimsenin çevresinde çok sevildiğine, kişinin rüyasında üzerlerinde resim bulunan kararmış paralar görmesi; savaşa ve düşmanlığa yorumlanır. Kişinin rüyasında sağlam gümüş paralar görmesi; acele haber alacağına, kırık ve noksan paralar görmesi; o kimsenin yalan haber işiteceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir kese içinde kendisine gümüş paralar verildiğini görmesi; o kimsenin kendisine anlatılan bir sırrı saklayacağına, kişinin rüyasında küçük bir gümüş parayı kaybettiğini görmesi; o kimsenin küçük çocuğu yüzünden kedere maruz kalacağına, eğer parayı tekrar bulursa kederin geçeceğine, parayı bulamazsa o çocuğun öleceğine işaret eder.

Câbiru’l-Mağribî’nin yorumuna göre: Rüyada güzel ve parlak gümüş paralar görülmesi; zevke ve sefaya, düşmana üstünlüğe, doğruluğa, rüyada sahte gümüş paralar görülmesi ise yanlış muameleye delalet eder.

 • Bir kimsenin rüyasında bir mağarada gümüş para bulduğunu görmesi; o kimsenin karısı veya bir başka kadın tarafından iftiraya uğrayacağına, kişinin rüyasında bir başkasına gümüş para verdiğini görmesi; o kimseye mal verileceğine veya bir sır söyleneceğine, kişinin rüyasında kendi malı olan gümüş paraların zorla elinden alındıklarını görmesi; o kimsenin evlâdının öleceğine veya ağır bir hastalığa yakalanacağına yorumlanır.
 • Bir kimsenin rüyasında kendi malı olan gümüş paralarını başkalarına dağıttığını görmesi; o kimsenin yakınlarından birini veya evlâdını evlendirerek evinden ayıracağına, kişinin rüyasında kesesinin delinerek paralarının döküldüğünü görmesi; o kimsenin fenalığa uğrayacağına işaret eder.

Rüyanızda zengin biri olup birçok gümüş paranızın olduğunu ve bunları kaybettiğinizi görmeniz; işinizin bozulacağına, servetinizin azalacağına, rüyanızda gümüş paralarla bir şey satın almak isterken paralarınızı yerinde bulamadığınızı görmeniz; durumunuzu düzeltmeniz gerektiğine ve hayırlı işler yapmanız lazım geldiğine işaretle tabir olunmaktadır. Bir kimsenin rüyasında gümüş paralar bastığını görmesi; o kimsenin eğer hanımı hamile ise bir erkek çocuğu olacağına ve ger birisi ile kavgalı ise barışacaklarına yorumlanır.

Rüyasında beyaz ve güzel gümüş para gören; güzel bir söz işitir yahut Zikrullah dinler. Kararmış ve üzeri resimli gümüş para; harp ve düşmanlıktır. Sağlam gümüş para; acele haberdir. Kendisine kese içinde gümüş para verildiğini gören; vakıf olduğu bir sırrı muhafaza eder. Küçük gümüş paralar; küçük çocuklara delalettir. Küçük gümüş parayı kaybeden; çocuğu yüzünden kedere düşer. Kaybettiği parayı tekrar bulursa, bu üzüntüden kurtulur. Parayı bulamadığı takdirde çocuğu vefat eder. Içinde gümüşten başka bir madenin bulunduğu paralar; dedikodudur. Bir terazinin gözünde gümüş paralar görenin, düşmanı çok olur. Kırık ve noksan para yalan haberdir.

Kirmani diyor ki: Elde gümüş para görmek; güzel sözlere işarettir.

 • Kırık para görmek; çok çeşitli sözler duymaktır. Iri gümüş para, büyük maldır.
 • Aile fertleri arasında gümüş para dağıttığını gören; onlara sözünü dinletir.
 • Bu para kırık veya silikse; tabir bunun aksidir.
 • Evinde bir miktar gümüş para görenin eline, para geçer.
 • Birçok gümüş para topladığını gören; halkı hukukundan men eder. Elinde parlak ve beyaz para görenin; bir evladı olur.
 • Bir kese gümüş para bulan; helal mal kazanır. Büyük ni’met sahibi olur.

Cabir’ül Mağribi demiştir ki: Güzel ve parlak gümüş para; dinde doğru yol üzerinde olmaya delalettir. Başka madenlerle karışık gümüş para ise; dinde bozukluğa ve yanlış davranışlara işaret eder.