Rüyada Fil Görmek


 Rüyada fil görülmesi değişik şekillerde tabir olunur.

İbn-î Sîrîn’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında geceleyin bir file bindiğini görmesi; o kimsenin evleneceğine, gündüzleyin bindiğini görmesi; o kimsenin hanımını boşayacağına, bir başka tabire göre de her ne zaman olursa olsun, file binmek iyiye alâmettir.

Bir kimsenin rüyasında bir fili yüklediğini görmesi; o kimsenin başına büyük bir iş geçeceğine, kişinin rüyasında bir filin ayağı ile o kimsenin başına basarak öldürdüğünü görmesi; o kimsenin bir musibete maruz kalacağına delalet eder. Rüyanızda iki başlı bir file bindiğinizi görmeniz; halen çalıştığınız işinizden çıkarak başka bir işe gireceğinize işaret eder.

Kirmânî’nin yorumuna göre: Rüyada fil görülmesi; devlet büyüğü ile, file binildiğinin görülmesi; mevki ile tabir olunur. Kişinin rüyasında bir savaş sırasında bir file bindiğini görmesi; o kimsenin çok kuvvetli ve büyük bir düşmanı ortadan kaldıracağına, rüyasında bir filden düştüğünü görmesi; o kimsenin belâ ve musibete maruz kalacağına yorumlanır.

Câbirul-Mağribî’nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında gezmek maksadıyla çıplak bir file bindiğini görmesi; o kimsenin bir kadınla evleneceğine yorumlanır.

Kişinin rüyasında bir filin bir mahalleden başka bir mahalleye gittiğini görmesi; o ülkede devlet yönetiminin değişeceğine, kişinin rüyasında bir filin kendisini ayağının altına aldığını görmesi; o kimsenin devlet başkanından bir kötülük göreceğine işaretle tabir olunur.

Ebu Saîd el-Vâiz’in yorumuna göre: Rüyanızda bir file bindiğinizi görmeniz; sizin doğruluktan ayrıldığınıza, bir yoruma göre de kötü isim yaptığınıza delalet eder.

Bir kişinin rüyasında üzerinde davul ve zurna bulunan bir filin kendisine doğru geldiğini ve ona bindiğini görmesi; o kimsenin büyük bir mevkiye geleceğine, kişinin rüyasında iki filin birbiri ile kavga ettiklerini görmesi; iki büyük devlet başkanının birbirleriyle vuruşacaklarına, kişinin rüyasında bir filin kendisiyle konuştuğunu görmesi kimsenin büyük birisiyle konuşacağına yorumlanır.

 • Dünyalığı ile mağrur, kaba yaratılışlı kimseye, Filin hortumuyla savrulduğunu görmek görevden uzaklaştırılmaya yahut vefata,
 • Onun hortumundan bir şey çıkarma yahut onu sağmak, idare edenler tarafından gelecek helal kazanca, File binmek ehli olan için memmuriyete, Çıplak file binmek evlenmeye, Fil yabancı devlet reisine, haset eden kimseye, düşmanlık ve nefrete, Fil terbiyecisi, gençlere her türlü bilgi ve beceri öğreten sanat ehli, usta bir kimseye delalet eder.
 • Rüyada görülen fil, heybetli, kalbi katı, mühim işleri yüklenen ve harp sanatına vakıf Arap olmayan bir meliktir. Rüyada fil’e bindiğini veya malik olduğunu ya da file galip geldiğini gören kimse, sultana yaklaşır ve ondan yüksek bir rütbe ve makama nail ve izzet içerisinde uzun bir ömür sürer.
 • Bir kimse rüyada filin, kendisinin bir yerini parçaladığını görse, o kimseye sultan tarafından bir âfet ve belâ erişir. Eğer rüya sahibi hasta ise ölür.
 • Rüyada gündüzün file bindiğini gören kimse, üç talâk ile hanımını boşar.
 • Bazan o kimsenin zulüm ve hile gibi durumları vuku bulur ve yaptığı zulüm ve hile «(Habibim) Rabbinin fil sahiplerine nasıl (muamele) ettiğini görmedin mi?» (Sûre-i Fil, âyet 1.) mealindeki âyet gereğince, kendi aleyhine döner. Rüyada görülen fil mel’un bir adamdır.
 • Bir kimse gece vaktinde aletleriyle file binse, fil de kendisine in-kiyad etse, o kimse haksız olarak bir kimsenin malını alan bir melike hakim ve galip gelir, şayet saltanata lâyıksa. Eğer saltanata ehil değilse, galip olamayacağı bir harpte bulunur. Çünkü file binen kimse daima hile içerisindedir. Eğeriyle file bindiğini ve filin de itaat ve inkiyad ettiğini gören kimse, Arap olmayan iri yarı bir kimsenin kızıyla evlenir.
 • Eğer o kimse tüccarsa ticareti genişler. Bir kimse rüyada filleri çağırdığını görse, o fillerin kendisine inkiyad ve itaatlan miktarınca Arap olmayan meliklerle kardeş olur.
 • Fili sağdığını gören kimse, haşin bir melike hile yaparak ve ondan herhangi bir şekilde helâl mal elde eder. Filin hortumundan bir şey aldığını gören kimse, yine melikten helâl mala nâıi olur.
 • Bazı tâbirciler, fil, cömert, kerem sahibi, sabırlı, idareci, halim ve kuvvetli bir meliktir, dediler. Filin, kendisine hortumu ile vurduğunu gören kimse, hayır ve nimete erişir. Eğer binse bakanlık ve valiliğe nail olur. Eğer filin pisliğinden bazı şeyler alsa. onun pisliğinden gördüğü mik tarca gören kimse malla zenginleşir.
 • Fil, salih kavme, âlimlere ve insanların şereflilerine delâlet eder. Fil, fazla sıkıntılara, yaramazlığa ve meşakkate düşmeye sonra da onlardan kurtulmaya, delâlet eder.
 • Çünkü fil meşakkat ve zahmetle doğar.
 • Bir kimse fili görse ve ona binmese, nefisçe eksikliğe ve malı ziyana uğrar. Eğer file bendiğini görse, bir mülke nail olur. Fili bir şekilde öldürülmüş bir vaziyette görse, o şehrin melikini öldürürler.
 • Bazı tâbirciler, bir kimse rüyada Nübüvvet şehrinden (Medine) başka bir şehirde fil görse, sıkıntı ve feryada delâlet eder. Bu tâbirin sebebi ise, filin renk ve görünüşünün çirkinliğine binaendir. Özellikle fili başka vakitte görmemiş kimse hakkında. Eğer fili Medine-i Mü-nevvere’de görse, bir melike veya nimet sahibi bir adama ya da şerefli bir kimseye delâlet eder.