Rüyada Dünyada Olmayan Meyve Yemek


Rüyada dünyada olmayan meyve yemek fesat işler yapacağınıza işarettir. Saniyen gaflete ve onu iblisin sapıtmaya meyletmesine delâlet eder.Bazende uzunca bir süre dünya meseleleriyle uğraşacak olmaya ve mal, mülk konularına kafa yormaya yorumlanır.

# Rüyada dünyada olmayan meyve yemek uzunluğu miktarınca makam ve mevkiinin yükseleceğine işarettir. Bazı rüya yorumcularına göre de nefret, kin, düşmanlık ve münakaşa ile tâbir olunur.

# Rüyada dünyada olmayan meyve yemek yaptığınız bir hatanın sonucuna katlanmak durumunda kalacağınıza işarettir.

# Ünlü Düşünür Abdülvehhâb Bin Abdülkâdir-İ Geylânînin tabirinde rüyayı gören kişinin âlim, bilge, hikmet ve hidayet sahibi kişilere yakın duracağına, onlar sayesinde dinde olgunlaşacağına, gelişeceğine ve çok daha geniş bir bilgi sahibi olacağına delalet eder.