Rüyada Ceviz Görmek


Rüyada ceviz, maldır. Cevizlerin birbirlerine sürtülmesinden dolayı işitilen ses, düşmanlık ve şiddettir. Rüyada görülen ceviz ağacı, cimri, uğursuz, artan mala sahip bir kimsedir. Ceviz ağacı üzerinde olduğunu gören kimse, yukarıda vasfolunduğu gibi kaba bir kimseye güvenir. Eğer ağaçtan indiğini görse, güvendiği o kimse ile aralannda olan işi tamamlanmaz.

  • Ceviz ağacından düşüp öldüğünü gören kimse, öldürülür, ölmez ise kurtulur.
  • Ağaçtan düşüp el veya ayağının kırıldığını gören bir belaya girer, fakat sonra bundan kurtulur.
  • Ceviz ağacım kökünden çıkardığını gören, bir insanı öldürür.
  • Ceviz, güçlük ve zahmetle kazanılan bir malın meyvesidir.
  • Bir bostanda ceviz toplayıp biriktirdiğim gören kimseye bir kadın tarafından mal gelir.
  • Eğer gördüğü cevizin kabuğu soyulmuşsa, kendisine kifayet edecek derecede rızıklanır.
  • Cevizin kabuğunu yediğini gören kimse cimri bir adamı çekiştirir. Cevizle oynadığını gören kimse haram mal kazanmakla meşgul olur.