Rüyada Bel Kemiği Görmek


Molla Cami: Rüyada bir insanın bel kemiğini görmek, kendisine fazlaca itimad edilecek bir adama işaret eder. Rüyada belinde hastalığı ve agrı bulunduğunu ve belkemiğinin demirden olduğunu gören kimsenin belinin ağrısı kesilir. Bel kemiği, kişinin işlerini ayakta tutan birisidir. Onda meydana gelecek arıza, itimad edilen şahısta meydana gelecek bir aksaklıktır.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında belkemiğinin kırıldığını görmesi; istediği huzuru elde edemeyerek kendisini mutsuzluğa kaptıracağına, kişinin rüyasında belkemiğinin kırıldığını görmesi; içinde bulunduğu günlerde işlerinin ters gideceğine ve onu uzun yıllar uğraştıracak önemli bir hastalığa yakalanmasının muhtemel olduğuna yorumlanır.


Nablusi: Rüyada bir İnsanın bel kemiğini görmek, kendisine fazlaca itimad edilecek bir adama delalet eder. Bel kemiğinin kuvvetli olduğunu gören kimse, vekarlı olur. Çünkü belkemiği ağırlık merkezidir.
Bir kimse rüyada belkemlğinin zayıf veya kuvvetli olduğunu görse, sen bu rüyayı çocuğuna nisbet et. Belkemlğinin kuvvetli olduğunu gören kimse, akıllı, bazı tabirciler de kuvvetli bir çocuğu olur, dediler. Bazen de belkemiği her şeyin katı ve şiddetlisine delalet eder. Bundan dolayı belkemiğinin kuvvetli oluşu bekar kimse için, bakire kıza; evli kimse İçin de çocuğa delalet eder.

Rüyada belkemiğinJe ağaç bittiğini güren kimse, idam edilir.

Rüyada belinde hastalığı ve ağrı bulunduğunu ve belkemiğinin demirden olduğunu gören kimsenin belinin ağrısı kesilir.