Rüyada Bebek Görmek


Rüyada erkek çocuk görmek müjdeye işaret eder. Rüyada kız çocuğu görmek ise bolluğa, şerefe, zorluktan sonra kolaylığa işaret eder. Kız çocugunu görmek, sevinçli bir işle karşılaşılacağını işaret eder.

 Bebek görmek; genel olarak tüm tabirciler tarafından iyiye yorulmuştur..

 • Bebek doğurmak; yeni gelir kaynakları elde edeceğinize  işaret eder.
 • Doğmakta olan bebek görmek; erkekler için eşlerinden ayrılmaya, fakirler için iyiye, zenginler ve tacirler için kötüye, yolcular içinse memlekete geri dönmeye…
 • Tanıdığınız bir bebeği süt emerken görmek; bebeğin annesinin mutlu olacağına…
 • Bebeğe isim koymak; hayatınızda birtakım değişiklikler olacağına…
 • Bebeği uyurken görmek; iyi bir geleceğiniz olacağına…
 • Bebeği oynarken görmek; sevineceğinize  işaret eder.
 • Zayıf bebek görmek; huzursuz bir dönem geçireceğinize işaret eder.
 • Şişman bebek görmek; iyi bir dönem geçireceğinize…
 • Ölmek üzere olan bir bebek görmek; beklenmedik bir başarı elde edeceğinize…
 • Bebek öldürmek; kendi kendinize büyük bir zarar vereceğinize işarettir.
 • Rüyada bir erkek bebek görülmesi; müjde alınacağına işaret eder.
 • Bir kimsenin rüyasında küçük bir oğlan çocuğunu sırtına yüklendiğini görmesi; o kimsenin üzüntüye maruz kalacağına ve hastalanacağına delalet eder.
 • Yine bir kimsenin rüyasında bir kız çocuğu görmesi; o kimsenin bolluğa ereceğine, şerefinin artacağına ve zorluktan sonra kolaylık göreceğine yorumlanır.
 • Rüyanızda henüz meme emen bir kız çocuğu görmeniz; övgüye layık ve kendisinden iyilik ümit edilen hayırlı bir işe işaret sayılır.
 • Rüyada küçük kız çocuğu görülmesi; rüyayı gören kimse için dünyalığa delalet eder.

Bir kimsenin rüyasında bir yere bırakılmış bir kız çocuğunu kaldırdığını veya onu yüklenip götürdüğünü, ya da kendisinin bir kız çocuğunun doğduğunu görse; bu rüyayı gören kimse eğer tutuklu ise veya hukukuna tecavüz edilmiş ise veyahut da borçlu ise bütün bu sayılanlardan kurtulacağına ya da bir çocukla müjdelenerek sıkıntı ve üzüntüsünün gideceğine ve sayılanlardan hiçbiri kendisinde yoksa üzüntü ve kedere maruz kalacağına yorumlanır.

 • Rüyanızda çocuk olduğunuzu ve beşikte bağlı bulunduğunuzu görmeniz; tutuklanacağınıza veya hasta olacağınıza yorumlanır.
 • Rüyada görülen çocuk eğer beşikte bağlı olmayıp kendi haline bırakılmış ise; o kimsenin aklını zayi edip delireceğine işaret sayılır.
 • Bir kadının rüyasında çocuk olduğunu görmesi; dünyanın kendisice meyletmesine ve ebediyen çocuğunun olmayacağına delildir.
 • Yeni doğmuş çocuk üzüntü ve kedere, cahil halkı hoş tutmaya, Yerde bulunan kız çocuğunu oradan kaldırıp kucağına almak her türlü hayra pek yakında kavuşmaya – yoksulsa zengin olması, hasta ise şifa bulması, sıkıntıda olanın bundan kurtulması gibi..
 • Hasta olan erkek ve kadının çocuk doğurması iyileşmelerine delalet eder.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir