Rüyada Baba Görmek


Rüyada baba sını gören kimse muradına erişir, insanın gördüğü en hayırlı rüya, anası, babası, dedesi ve akrabalarını görmesidir. Bir kimse rüyada basını görse, eğer rüyayı gören ihtiyaçlı ise, ummadığı yerden rızkı gelir ve birisi ona cömertlikte bulunur. Eğer rüyayı görenin herhangi yitiği varsa onu bulur, hasta ise iyileşir.

Çağdaş Ulema: Gerçek hayatta ölen babanızın tekrar hayatta olduğunu görmek; ailenizin adını kötüye çıkaracak kötü bir şey yapmayı düşündüğünüzü gösterir. Dolayısıyla bu rüya, mezkûr düşüncenizi gerçekleştirmemeniz için babanız tarafından bir uyarı niteliği taşıyabilir.

Babanızın öldüğünü görmek; sevineceğinize veya hiç ummadığınız bir yardım haberi alacağınıza işarettir.

 • Insanın gördüğü en hayırlı rüya, anası, babası, dedesi ve akrabalarını görmesidir.
 • Bir kimse rüyada babasmı görse, eğer rüyayı gören ihtiyaçlı ise, ummadığı yerden rızkı gelir ve birisi ona cömertlikte bulunur.
 • Eğer yitiği varsa onu bulur, eğer hasta ise iyileşir.
 • Babası kendisini bir bina içerisinde oturttuğunu ve kendisi de binanın çatısını yükselttiğini görse, dünya ve din işlerinde babasının yolunu takip eder ve bu yolda yükselir.

Rüyada babasını gören muradına erişir.

 • Rüyanızda babanızı görmeniz; onun size karşı olan duygu ve düşüncelerinin şekline göre yorumlanır.
 • Bir kimsenin rüyasında babasını görmesi; muradına ereceğine işarettir.en hayırlılarından birisi babasını, annesini, dedesini ve akrabalarını görmesidir.
 • Kişinin rüyasında babasını görmesi; eğer muhtaç durumda ise, hiç beklemediği bir yerden rızık geleceğine ve birilerinin o kimseye cömertlikte bulunacağına, eğer kayıp bir şeyi varsa onu bulacağına, hasta ise şifa bulup iyileşeceğine delalet eder.
 • Bir kimsenin rüyasında babasını bir binanın içinde oturttuğunu ve kendisi de binanın çatısını yükselttiğini görmesi; o kimsenin din ve dünya işlerinde babasının izini takip edeceğine işaret eder.
 • Rüyanızda babanızı yüzü asık bir şekilde görmeniz; size dargın olduğuna, onu ölmüş olarak görmeniz; babanıza karşı davranışlarınızı yeniden gözden geçirmeniz gerektiğine, babanızın evi terk edip gittiğini görmeniz; sizi sarsacak üzücü bir haberle karşılaşacağınıza, babanızın sizinle sert bir dille konuştuğunu görmeniz; onun size karşı sevgi ve şefkatinin devam ettiğine yorumlanır.
 • Rüyanızda ölmüş babanızı görmeniz fakirlere onun ruhunun şad olması için sadaka vermeniz veya onun namına bir hayır yapmanız gerektiğine delalet eder.

Babasını gören hasta ise iyileşir, sıkıntısı varsa rahatlığa kavuşur, ihtiyacı varsa birisi cömertçe giderir, yitiği varsa bulur, bir muradı varsa yerine gelir.

 • Babanın iyi hali kişinin kendi durumuna, babasını bir işte takip etmek onun meslek ve meşrebiini devam ettirmeye,
 • Babaya hürmet ve tazim ALLAH’a itaat etmeye, ona isyan ALLAH’ın emirlerine uymamaya,
 • Babanın gülümsemesi ilahi hoşnutluğa delalet eder.