Rüyada Anahtar Görmek


Rüyada anahtar görmek; rızka veya yardıma yahut Yüce Allah (c.c) tarafından olacağı şeylerin ve Kur’ân-ı Azimüşşan’ın kapısını açmaya işaret eder. Bazen, anahtar görmek; Allah Teala’nın gayb hazinesinden ümit ve arzu ettiği şeye erişmesine delalet eder.

Elinde cennetin anahtarı olduğunu gören kimse, ibadet eder ve ilim sahibi olur. Yahut miras yoluyla helal mal elde eder. Anahtar hac ile de tabir olunur.

Demirden yapılmış bir anahtar; kuvvetli ve şöhretli bir kimseye ve işlerinin açılmasına delalet eder.

Rüyada bir kapıyı yahut bir kilidi açtığını gören kimse düşmanına galip gelir. Bir kadın rüyada kendisine anahtar bırakıldığını görse o kadın birisiyle nikahlanır.

Rüyada anahtar görmek veya kaybetmek, ileride hiddet; gazap ve hırs ile yorumlanır. Bazı tabircilere göre nasıl olursa olsun anahtar görmek evlilik, servet ve saadetle yorumlanır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir