Rüyada Altın Görmek


Rüya sahibinin gireceği işlerde beklediğinden, planladığından daha başarılı olacağının habercisidir. Oldukça şanslı olacağınız bir döneme gireceğiniz şeklinde yorumlanır. Rüya sahibi hastaysa şifa bulur, yeni bir işe girmek üzereyse o işte başarılı olur. Eğer rüya sahibi hamileyse, rüyada altın görmek çocuğun kız olacağı şeklinde de yorumlanır.

Rüyada altın görmek kötü bir işe ve borca işaret eder. Bazı tabirciler altın gam ve kederdir, dediler.

 • Rüyada altın bilezik takmak, rüya sahibinin eline geçecek mirastır.
 • Altını külçe ettiğini gören kimse şer ve helaka uğrar. Bir kimse evinin altından olduğunu görse o eve yangın isabet eder.
 • İki elinin altın olduğunu gören kimse işsiz kalır, çalışamaz.
 • Gözlemin altın oldugunu gören kimsenin gözleri kör olur.

Bir kimse rüyada altın külçesine rast geldiğini görse kendisinden bir mal gider. Altın erittiğini gören kimse çirkin bir hususta düşmanlık yapar ve halkın dilinde şöhret bulur. Kendisine büyük bir altın parçası verildiğini gören kimse büyük bir lütuf ve makama nail olur.

 • Bazı tabirciler de Altın görmek, ferahlığa, rızka, salih amele, üzüntü ve kederin gitmesine,
 • Eşe, evlada, ilme, hidayete, altından yapılan süs eşyalarına yahut ziynete,
 • Kıymetli elbiselerden baş örtüşü, taç ve bunlara benzer şeylerin altın sırma ile örülmüşleri, kadın, karı-koca veya evlatlardan bu elbiseleri rüyada giyen kimselerin ALLAH-u Teala Hazretlerine yakınlıklarına,
 • Fakat yaldızlanmış şeyi görmek ise dünya ehline yahut ahiret ehlinin amellerine benzemeye işaret eder demişlerdir.

Halis altın ve gümüşten olan şey, ihlasa, saf niyete ve anlaşmaya ve sağlam söze işaret eder. Altın veya gümüş ile yaldızlanmış olan şey ömrün kısalığına, işlerin alt üst olmasına işaret eder. Bir başkasına altın vermek, şeref, şanının artacağına, altın saymak çok kısa bir hastalığın kolayca atlatılacağına işaret eder.

Allame Meclisî: Altın görmek; hastalanacağınıza işarettir.

Çağdaş Ulema: Altın görmek veya altına sahip olmak; ticaret hayatınızda iyi bir ilerleme kaydedeceğinize işarettir.

 • Altın bulmak; sevdiğiniz biriyle karşılaşacağınıza…
 • Altın kaybetmek veya harcamak; zarara uğrayacağınıza…
 • Kendinizi altınla bezediğinizi görmek; yaşam düzeyinizin düşük olacağına…
 • Altın elbise giymek; iyi ama ciddî olmayan bir vaat alacağınıza…
 • Altın temizlemek veya yıkamak; uğraşlarınız neticesinde saygınlığınızın artacağına işarettir.
 • Rüyada altın görülmesi; kötü bir iş ve borçla yorumlanır.

Bazı yorumculara göre rüyada altın görülmesi; gam ve kedere işarettir.

 • Bir kimsenin rüyasında altın bilezik taktığını görmesi; alacağı mirasa, altından bir şey giydiğini görmesi; dengi olmayan birisi ile evlenip akraba olacağına yorumlanır.
 • Bir kimsenin rüyasında altın madeni bulduğunu, madende çalıştığını, ortak olduğunu, altın para bulduğunu, altın kaplarda yediğini görmesi; otuz yaşına gelmemiş bir erkeğe servet yapmak için güzel bir fırsat olacağına, otuz yaşını geçmiş bir erkek için ise; işlerine, hareketlerine ve sözlerine dikkat etmesi gerektiğine delalet eder.
 • Yine bir kimsenin iki gözünü birden altın olduğunu görmesi; verilen bir kararın yerinde olduğuna, altın ziynet eşyası taktiğini görmesi; mal varlığının artacağına ve meslekte yükseleceğine,
 • Bir başkasından altın aldığını görmesi; şöhretli bir kimseden umulmadık bir şekilde maddî ve manevî yardım göreceğine, bir başkasına altın verdiğini görmesi; şeref, şan, itibar ve baht açıklığı anlamlarına geleceğine,
 • Rüyasında altın hazinesi görmesi; dilediği kadar çocuk sahibi ve mutlu olacağına, rüyasında torba ile altın görmesi;
 • Birtakım yeni işlerin ortaya çıkacağına, altın saydığını görmesi; yakalandığı hastalıktan kolayca kurtulacağına, altın zincir görmesi; iyi bir haber alacağına yorumlanır.
 • Bir kimsenin rüyasında evinin altından olduğunu görmesi; o eve yangın isabet edeceğine, iki elinin altın olduğunu görmesi; işsiz kalacağına ve çalışmayacağına, üzerinde altın, gümüş veya mücevherlerden gerdanlık olduğunu görmesi; bir vilayete vali olacağına işarettir.
 • Rüyada halis altın ve gümüşten olan bir şeyin görülmesi; ihlâsa, saf niyete, anlaşmaya ve sağlam söze işarettir.

Altın veya gümüş ile yaldızlanmış şeyin görülmesi; ömrün kısalığına, işlerin bozulmasına ve unutkanlığa yorumlanır.

 • Altın bulmak zarara uğramaya, gam ve keder ,
 • Eski sikkeler bulmak sevinç ve memuriyete,
 • Kadının altın dan mamul ziynet eşyası takınması sevinç ve kendine güvene,
 • Damgalanmış, işlenmiş bir altını olmak ev almaya, değerli insana,
 • Böyle beş altın görmek beş vakit namaza,
 • Altın para kişide bulunan emanete,
 • Altın bilezik takmak ele geçecek mirasa, kadın için evlenmeye,
 • Bazen altın iyi niyete, samimiyete, inanılacak söze ve hayırlı anlaşmalara delalet eder.
 • Altını döven ya da onu diğer madenlerden ayrıştıran birini görmek hakla batını , iyi ile kötüyü birbirinden ayarın adama veya adil hakime,
 • Altın ve gümüş hurdası görmek faydalı ilme, uygun hanıma, hayırlı evlada ve değerli dosta delalet eder.
 • Altından yapılmış eşya güzelliğe, böyle bir kaptan yemek yemek ya da su içmek gam ve kedere,
 • Altın gerdanlık erkek için önemli memuriyete, şeref ve itibara, kadın için izdivaca,
 • Bazen gerdanlık hacca gitmeye,
 • Altın küpe kadın için güzelliğe, erkek için müzik vs. dinlemeye delalet eder.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir