Rüyada Allah’ı Zikretmek


Rüyada Allah’ı Zikretmek

Rüyada allah’ı zikretmek, rüya sahibinin, iş hayatında yapacağı çok yeni ve güzel çalışmalar ile yöneticileri tarafından üst mevkilere terfi etmeye ve daha iyi şartlarda hayat yaşamaya yorumlanır. Ayrıca, çekemeyenlerden ve düşmanlardan gelebilecek belalardan ve kötülüklerden kaçmaya ve çıkan dedikodulardan kurtulmaya tabir edilir.

Allah’ı zikretmeye devam ettiğini rüyada görmek, düşmanın şerrinden emin olmaya, hayır kapılarının açılmasına, beladan kurtulmaya, güç işlerinin kolayca hallolmasına yorumlanıp tabir edilir. Allah-ü Teala’yı çok zikir ettiğini gören kimse, dertlerinden kurtulur, huzura kavuşur, dünya ve ahiret mutluluğunu elde eder. Allah’ı zikrettiğini görmek, makamının büyümesine ve kadrinin yücelmesine, “La ilahe illallah” dediğini görmek, kısa zamanda bolluğa ve rahata kavuşmaya, kederden kurtulmaya, şehadetle hayatı tamamlayıp bitirmeye, Cenabı Hakk’a hürmet ifade eden bir kelime söylediğini görmek, emeline nail ve düşmanına muzaffer olmaya, “La havle ve la kuvvete” okuduğunu görmek, servet, sermaye, kıymetli bir eşya veya paraya sahip olmakla beraber nimet elde etmeye, Allah’ın koruması altında olmaya tabir edilip, yorumlanır.

İbni Kesîr (r.a.) demiştir ki: “La havle ve la kuvvete illa billa- hil aliyy’ül azim” demek hayırlara veya define bulmaya tabir edilip, yorumlanır. Zikir ile meşgul olmak daima iyilik, güzellik, bereket ve devamlı nimet ile tabir olunur. Zikrin uygun olmadığı bir yerde zikrettiğini görmek, sonradan uydurulan uydurma şeylere ve günaha girmeye, bir grup ile beraber zikirde bulunmak halkın sıkıntılarından kurtulmasını istemeye, zikre davet edildiği halde gitmemek dinden çıkmaya, cenabet ve hayız halinde iken zikir ile meşgul olduğunu görmek, haram bir işi kendine görev bilip vebale girmeye, susuz, bitkisiz, kıraç büyük ova ve çöllerde tekbir ve tehlili bağırarak söylediğini veya söylendiğini görmek, müminlerin düşmana galip gemesine, mağarada ilâhi söyleyip tesbih çekmek veya aynı işi yapanı görmek, o memlekette bereket ve hayrın çok fazla olacağına, kendisini bir zikir meclisini idare eder görmek, müslümanlara hayrının dokunacağına tâbir edilip, yorumlanır.

İmâmı Nablûsi(r.a.) demiştir ki: Rüyada Allah’ı zikrettiğini görmek, herhalde iki dünyada huzurlu ve mutlu bir hayat yaşamasına, affa ve rahmet-i Rahman’a istek ve arzusuna kavuşmuş olur, kadrinin yücelmesine, izzet ve şerefe, şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden kurtulmaya yorumlanır. Rüyada ismi Celal yani Allah ismi şerifiyle zikrettiğini veya zikredildiğini gören kimse, din ve itikadında sağlam ve Allah’ın birliğini tasdik eden, dünya ve ahirette aziz ve muhterem, Rıdvan Cenneti ile müjdelenmiş ve nimetlere gark olur. Hasta ise, şifaya, fukara ise, zenginliğe, zengin ise, kadrinin ve şerefinin yükselmesine, bekar ise, salih ve eşine, evine bağlı hanıma borçlu ise, ödeme gücünü elde etmeye, haklı veya haksız yere girdiği cezaevinde cezasını çekmekte bulunan kimse ise, hapisten çıkmaya, düşünceli ve sıkıntılı ise, bolluk ve huzurla mutlu bir hayat yaşamaya kavuşur, bütün isteyip de ulaşamadığı arzularını elde eder.

Rüyada Rahmân ismi celiliyle zikrettiğini veya zikreden bir topluluğun yanında işittiğini görmek, Allah’ın rahmeti vasıtasıyla ahirette günahlarının affına, dünyada her türlü hayır ve hasenata, fukara ve miskinlere, mazlumlara acıyıp duygulanarak büyük sevinç ve ödüle mazhar olur. Rahim ismi şerifiyle zikrettiğini veya zikredildiğini görmek de dahil böyle tabir olunur. Hu ismi celili ile zikrettiğini veya olunduğunu uykusunda gören kimse, ahirette enbiya, takva sahipleri ve salihler ile birlikte toplanır. Dünyada halk arasında din ve itikadının güzelliği, şeref ve kadrinin yüceliği ve mertebede meşhur bir isimle anılanlardan olur. Hay ismi şerifiyle zikrettiğini veya edildiğini görmek, halk içinde güzel bir sıfatla anılarak unutulmamaya, sürekli anılmaya, uzun ömre, huzurlu ve mutlu bir hayat ve müreffeh bir kalbe, ölmüş zannettiği ve ümidini kestiği işlerinin yeniden düzelmesine, hastaya şifaya, işsize iş, fakire helal ve bol rızık, tüccar ve esnafa ticaretinde genişlik bolluğa, korkana güven, yolcuya selamet, gurbette bulunana hayır ve selametle vatanına geri dönmeye tabir edilip, yorumlanır.

İbni Kesir ve Nafi demişlerdir ki: Herhangi bir sıfat ile Allahü Teala Hazretleri’ni zikretmek ve zikrolunduğunu görmek, hayır, helal mal, nimet, ganimet, bolluk, bereket, rahmet, sevap, rahatlık ve neşe
ile tabir olunur. Bir kafir veya fasığın isimlerden bir zikir ile meşgul olduğunu görmek, o kâfirin müslüman olacağına, fasığın takvaya yönelmesine tabir edilip, yorumlanır. “La havle” okuduğunu veya okunduğunu görmek, bela ve felaketten güvende olmaya, üzüntü ve kederin dağılmasına, ihtiyaç ve fakirliğin bolluk ve zenginlikle değişmesine, mazlumun zalimden kurtulmasına ve rüya sahibinin her türlü hayra, iyilik, maddi menfaat ve yardım etmek için maddi imkânlara kavuşmasına dalalet eder. “Hasbiyallâhü ve ni’mel vekil” diye zikrettiğini veya zikredildiğini gören kimse, düşmanların şerrinden, zalimlerin ünden, darlık ve kederden kurtulup çeşit çeşit hayır ve hasenata, Cenabı Allah’ın ihsan ve iyiliklerine kavuşur, dünya ve ahiret mutluluğunu elde eder.

İbni Fuzâle (r.a.) demiştir ki: Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerinin zikriyle meşgul olduğunu veya rüyada Allah’ın zikredildiğini görmek, hayırlı, huzurlu ve mutlu bir hayat ile tabir edilir. Rüyada zikir ile meşgul bir cemaat görmek, o mahalle ve mekan halkının din ve itikadının sağlamlığına, bolluk ve berekete, herkesin hedefinin üstünde yiyecek içecek ve bereketli rızıklara ermesine tabir edilip, yorumlanır. Bir zikir meclisinde hazır cemaat ile beraber zikirde bulunmak ümmetten evliya ve takva ehli bir cemaatle sohbet ve yakınlığa, İslam’ı güzel yaşayan bir topluluk ile beraber dinine hizmete, o mahalle halkının mazhar olacakları nimet ve ganimetlerden kendinin de hissedar olmasına, toplumun zenginliğinden faydalanmaya tabir edilip, yorumlanır. Bir zikir meclisine iştirak etmeyip seyirci kaldığını görmek, rüya sahibi için hayırlı değildir.

Rüyada Zikir Meclisinde Bulunmak

Rüyada zikir meclisinde bulunmak, iş hayatında ve aile hayatında  çok kötü ve kendini beğenmiş insanlarla arkadaşlık yapmaya yorulur.

Rüyada zikretmek, kişi için en güzel, hayırlı rüyalar arasında olduğu gibi, manevi dünyanın zenginliğine, geniş ve alçak gönüllü olmaya, insanların gönlünde takdir kazanmaya ve herkesin sevdiği biri olmaya alamettir. Allah’ın sevdiği kulları arasında olunduğunu müjdeleyen rüya, tüm yaşamını inancına uygun, İslamiyet’e dair kuralları gözeterek kuran rüya sahibinin kederlerinde bile isyan etmediğini, üzüntüsünü de mutluluğunu da Allahtan geldiğini düşünerek kabul ettiğini bildirir. Vakur ve tevekkül içinde hareket etmenin, asla günaha yanaşmamanın, doğru, dürüst ve iyilikle dolu bir hayat kurmanın ifadesidir. Hayırlı insanlarla görüşmek, evlatlarını en doğru şekilde yetiştirmek, paraya, mala değer vermemek ve maneviyatını güçlendirmek demektir. Salih insanlarla görüşecek olan rüya sahibinin evlendiği kişinin de kendisiyle benzer karakter yapısına sahip olduğunu, huzur dolu bir aile hayatları olacağını ve rızıklarının kesilmeyeceğini delalet eder.

Rüyada Zikir Halkası Görmek

Mertebe atlamak demektir ki özellikle kişinin bağlı bulunduğu bir toplulukta artık sözü geçen, bilge biri haline geleceğini, başkalarının kendisine fikir soracağını, yanlış yapan insanları doğru yola getirmek için çaba göstereceğini tabir eder. Zikir halkası doğru yaşamak, inancını öne çıkarmak ve her işi Allah rızası ile yaparak maneviyatını güçlendirmek, sevap kazanmak ve Allah katında sevilen bir kul olmak şeklinde de yorumlanır.